Menu

Termin polityka jest znany już od czasów starożytnych i ma różne często negatywne konotacje.

Listopad 14, 2019 - Aktualności, Polityka
Termin polityka jest znany już od czasów starożytnych i ma różne często negatywne konotacje.

Termin polityka jest znany już od czasów starożytnych i ma różne często negatywne konotacje.
Warto się mu jednak przyjrzeć i sprawdzić co tak naprawdę oznacza i do czego się odwołuje.

Jak to już zostało wspomniane na wstępie polityka i terminologia tego zwrotu pochodzi jeszcze z czasów starożytnej Grecji. Określano tym terminem wspólnotę obywateli, która podejmowała określone decyzje. Arystoteles rozumiał ją jako sposób kierowania państwem tak, by stanowiło ono dobro wspólne. Te bardziej współczesne definicje mają swój początek u Maxa Webera, który to w polityce widział środek do dojścia do władzy albo też możliwości wywierania oddziaływania na podział władzy. Jeszcze bardziej współczesne tendencje sugerują, że polityka ma na celu przezwyciężanie sprzeczności interesów, a także doprowadzić do pogodzenia zależnych od siebie grup społecznych. Na działania o charakterze politycznym składa się sporo różnych zadań, które mają na celu sprawowanie władzy w państwie.

Stosowane tu są różne metody, m.in.:

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *